EN TR

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

2009 Yılı Kararları

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 07.02.2009
E. 2008/485
K. 2009/85

* Karşılıksız çeke dayalı olarak icra takibi ve borcun kısım kısım ödenmiş olması
* 3167 sayılı kanuna muhalefetten yapılan şikayet sebebiyle açılan davadan feragat edilmemiş olmasının meslek etiğine aykırı olmaması
(3167 sayılı K. m. 16; 1136 say

Detayı...

T. 07.02.2009
E. 2008/498
K. 2009/88

* Tebliğe çıkarılmadığından hükmün kesinleşmemesi,
* Avukatın takip ettiği davayla ilgili gerekleri yerine getirmemesi
(4721 sayılı TMK m. 166/son; 1136 sayılı Av. K. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4)

Detayı...

T. 07.02.2009
E. 2008/499
K. 2009/89

* Aynı borcun, bütün borçlulara bölünerek ayrı ayrı takip yapılması
* Avukatın mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınması yükümlülüğü
(1136 sayılı Av. K. m. 2; Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m. 12; TBB Meslek Kurallar

Detayı...

T. 07.02.2009
E. 2008/508
K. 2009/93

* Avukatın ücret alacağı için müvekkili aleyhinde başlattığı icra takibini baroya bildirmesi yükümlülüğü
(1136 sayılı Av. K. m. 107, 157; TBB Meslek Kuralları m. 47)

Detayı...

T. 07.02.2009
E. 2008/509
K. 2009/94

* Reklam yasağına aykırılık
* Abartılı ve reklam niteliğini taşıyacak tarzda adres değişikliği bildirimi yasağı
(1136 sayılı Av. K. m. 34, 55, 134; TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği m. 1, 8/a-b, 11; TBB Meslek Kuralları m. 7, 8)

Detayı...

T. 07.02.2009
E. 2008/521
K. 2009/98

* Reklam yasağına aykırılık
* Avukatın müvekkili adına basına açıklamada bulunamaması
(1136 sayılı Av. K. m. 55; TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği m. 1, 8/b-e; TBB Meslek Kuralları m. 40)

Detayı...

T. 20.02.2009
E. 2008/483
K. 2009/101

* Avukatın CMK avukatları listesinde yer almadığı ve bu sıfatla görevlendirilmediği halde, sanığın ifadesinde bu sıfatla hazır bulunması
(Av. K. m. 34, 134, 141, 144, 158)

Detayı...

T. 20.02.2009
E. 2008/486
K. 2009/102

* Avukata karşı takip edilen davayı baroya bildirme yükümlülüğü
(Av. K. m. 34,134; TBB Meslek Kur. M.27/2)

Detayı...

T. 20.02.2009
E. 2008/493
K. 2009/106

* Kişilik haklarına saldırı kastı
* Savunma sınırı
(Anayasa m. 36; TCK m. 128, 486)

Detayı...

T. 20.02.2009
E. 2008/500
K. 2009/110

* Önceki disiplin cezası kesinleşmeden cezanın tekerrüre esas alınamaması
(Av. K. m. 38, 136/2, 158)

Detayı...

T. 20.02.2009
E. 2008/501
K. 2009/111

* Avukatın her türlü mercide çalışan görevlilerle olan ilişkilerinde meslek onuruna uygun davranma yükümlülüğü.
(TBB Meslek Kur. m. 25, 34)

Detayı...

T. 20.02.2009
E. 2008/504
K. 2009/113

*Avukatların kendilerine iş sağlama niteliğindeki davranışlardan kaçınması
(Av. K. m.43/2, 51; TBB Meslek Kur. m. 8)

Detayı...

T. 20.02.2009
E. 2008/510
K. 2009/114

* Avukatın disiplin sicilindeki kaydının silinmesi
(Av. K. m.160/2-3)

Detayı...

T. 20.02.2009
E. 2008/513
K. 2009/117

* Mesleğe güven ve sadakat yükümlülüğü
(Av. K. m.34; TBB Meslek Kur. m. 3,4)

Detayı...

T. 20.02.2009
E. 2009/60
K. 2009/126

* Meslekten çıkarma cezasını gerektiren suçlar
( 1136 sayılı Av. K. m.5/a; 5237 sayılı TCK m. 155/2, 43/1, 53 )

Detayı...

T. 21.02.2009
E. 2009/87
K. 2009/128

* Disiplin kovuşturmasında zamanaşımı.
( 1136 sayılı Av. K. m. 58, 59)

Detayı...

T. 13.03.2009
E. 2008/507
K. 2009/130

* Avukata karşı takip edilen davayı baroya bildirme yükümlülüğü
(Av. K. m.136/2; TBB Meslek Kur. m. 27/2)

Detayı...

T. 13.03.2009
E. 2008/526
K. 2009/132

*Avukatın kamu davasından beraat etmiş olmasının, eylemin disiplin suçu oluşturmayacağı anlamına gelmemesi
(Av. K. m.140/2)

Detayı...

T. 13.03.2009
E. 2008/528
K. 2009/134

* Avukata karşı takip edilen davayı baroya bildirme yükümlülüğü
(TBB Meslek Kuralları m. 27/2)

Detayı...

T. 13.03.2009
E. 2008/530
K. 2009/136

* Aynı eylem nedeniyle hakkında ceza davası açılan avukatın disiplin kovuşturmasının, ceza kararının kesinleşmesine kadar bekletilmesi
(1136 Sayılı Av. K. m.140/2)

Detayı...

T. 13.03.2009
E. 2008/ 531
K. 2009/137

* Avukatın özen ve doğruluk yükümlülüğü
* Müvekkil adına alınan paraların ve başkaca değerlerin geciktirilmeksizin müvekkile duyurulması ve verilmesi.
(1136 Sayılı Av. K. m.34; TBB Meslek Kuralları m. 42,43)

Detayı...

T. 13.03.2009
E. 2009/1
K. 2009/145

* Avukat, mesleğinin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınması
*Avukatın mesleki dayanışma ve düzen gereklerine uygun davranması
( 1136 Sayılı Av. K. m. 3,4,11; TBB Meslek Kuralları m. 34)

Detayı...

T. 24.04.2009
E. 2009/219
K. 2009/243

* Görev nedeni ile emniyeti suiistimal suçunun avukatlık mesleğine engel suçlardan olması
(1136 Sayılı Av. K. m.5/a; TBB Meslek Kuralları m. 3,4 )

Detayı...
2016 Kararları
2015 Kararları
2014 Kararları
2013 Kararları
2012 Kararları
2011 Kararları
2010 Kararları
2009 Kararları
2008 Kararları
2007 Kararları
2006 Kararları
2005 Kararları