EN TR

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

2010 Yılı Kararları

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 30.04.2010
E. 2009/687
K. 2010/176

*Avukatın müvekkilini bilgilendirme yükümlülüğü
* Avukatın özen ve doğruluk yükümlülüğü
(1136 Sayılı Av. K. m.34; TBB Meslek Kuralları m. 3,4 )

Detayı...

T. 30.04.2010
E. 2009/691
K. 2010/179

* Müvekkil adına alınan para veya başkaca değerlerin geciktirilmeksizin müvekkile duyurulması ve verilmesi
* Avukatın mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınması
(1136 sayılı Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4,

Detayı...

T. 30.04.2010
E. 2009/693
K. 2010/180

* Baro Disiplin Kurulunun eksik inceleme yapması
* Avukat hakkındaki suç duyurusunun akıbetinin araştırılması

Detayı...

T. 30.04.2010
E. 2009/694
K. 2010/181

* Baro Disiplin Kurulu Kararının bir örneğinin ilgililerden başka Baronun bulunduğu il merkezindeki Cumhuriyet Savcılığına da tebliğ edilmesi zorunluluğu
(1136 sayılı AV. K. m. 152)

Detayı...

T. 30.04.2010
E. 2009/699
K. 2010/184

* Ortak büroda çalışan avukatların da, yararı çatışan kimseleri temsil etmemek kuralı ile bağlı olması
* Avukatın aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olması halinde teklifi ret zorunluluğu
(1136 sayılı Av. K. m. 3

Detayı...

T. 30.09.2010
E. 2009/117
K. 2010/420

* Yalnız avukatların yapabileceği işler
* Şirketlerin Avukatlık Yasası ve Avukatlık Ortaklığı düzenlemesine uygun olması gerektiği
* Reklam Yasağına aykırılık
(1136 sayılı Av.K. m. 34, 35, 44/B, 48, 55, 134; TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği)

Detayı...

T. 03.09.2010
E. 2010/121
K. 2010/421

* Baro Disiplin Kurulunun eksik inceleme yapması

Detayı...

T. 03.09.2010
E. 2010/151
K. 2010/427

* Disiplin kovuşturmasının, aynı eylem sebebiyle avukat hakkında açılan ceza davasının kesinleşmesine kadar bekletilmesi
(1136 sayılı AV. K. m. 140/2)

Detayı...

T. 03.09.2010
E. 2010/154
K. 2010/429

* Avukatın, herhangi bir meslektaşı, özellikle hasım vekili meslektaşı hakkında küçük düşürücü nitelikteki kişisel görüşlerini açıkça belirtememesi
* Avukatın yazarken ve konuşurken düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklaması
(TBB Mesle

Detayı...

T. 03.09.2010
E. 2010/163
K. 2010/436

* Sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde, her iki tarafın avukatlık ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılması
(1136 sayılı AV. K. m. 165)

Detayı...

T. 03.09.2010
E. 2010/171
K. 2010/443

* Avukat hakkında aynı eylem nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma neticesinde “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilmesi
(1136 sayılı AV. K. m. 140/3)

Detayı...

T. 03.09.2010
E. 2010/176
K. 2010/446

* Avukata karşı takip edilen davayı baroya bildirme yükümlülüğü
(1136 sayılı AV. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 27/2)

Detayı...
2016 Kararları
2015 Kararları
2014 Kararları
2013 Kararları
2012 Kararları
2011 Kararları
2010 Kararları
2009 Kararları
2008 Kararları
2007 Kararları
2006 Kararları
2005 Kararları