EN TR

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

2011 Yılı Kararları

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 28.01.2011
E. 2010/529
K. 2011/49

* Reklam Yasağına aykırılık
*Reklam Yasağı Yönetmeliği Değişikliği
(1136 sayılı AV. K. m. 55, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği m. 6, 8/b, 12; TBB Meslek Kuralları m. 7, 8)

Detayı...

T. 28.01.2011
E. 2010/534
K. 2011/51

* Avukatın işi red zorunluluğu
* Avukatın, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam sadakatle yürütmesi
(1136 sayılı AV. K. m. 34, 38/a, 136/1; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4)

Detayı...

T. 28.01.2011
E. 2010/544
K. 2011/53

* Müvekkil adına alınan paraların ve başkaca değerlerin geciktirilmeksizin müvekkile duyurulması ve verilmesi
* Avukatın, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam sadakatle yürütmesi
(1136 sayılı AV.

Detayı...

T. 28.01.2011
E. 2010/555
K. 2011/57

* Avukatın mesleğin itibarini zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorunda olması
* Avukatın, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam sadakatle yürütmesi
(1136 sayılı AV. K. m. 34; TB

Detayı...

T. 28.01.2011
E. 2010/560
K. 2011/60

* Alacaklı vekili avukatın alacak temlik edildiği halde alacağı tahsil etmesi
(Borçlar Yasası m. 165)

Detayı...

T. 28.01.2011
E. 2010/566
K. 2011/62

* Avukatın aynı işte menfaati zıt tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olması halinde işi reddetmekle yükümlü olması
* Bir anlaşmazlıkta taraflardan birine hukuki yardımda bulunan avukatın yararı çatışan öbür tarafın vekâletini alamaması, hiçbir

Detayı...

T. 28.01.2011
E. 2010/569
K. 2011/64

* Avukatın işi sonuna kadar takip etme yükümlülüğü
*Avukatın, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütmesi
(Avukatlık Yasası m. 34, 136/1, 171; TBB Meslek Kuralları m. 3,4)

Detayı...

T. 18.02.2011
E. 2010/574
K. 2011/92

*Avukatların yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen Meslek Kur

Detayı...

T. 18.02.2011
E. 2010/584
K. 2011/96

*Avukat, iş için yaptığı görüşmelerden gerekli saydıklarını bir tutanakla tespit eder. Tutanağın altı, görüşmede hazır bulunanlar tarafından imzalanır.
*Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güveninin sağlayacak biçimde ve işine tam

Detayı...

T. 18.02.2011
E. 2010/589
K. 2011/99

*Disiplin Kurullarının, Yönetim Kurulu tarafından kovuşturmaya konu edilen olay ile bağlı olması.
*İncelemenin şikayet tarihine kadar meydana gelen olayları kapsaması gerektiği.
*Şikâyet hakkında kovuşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin veril

Detayı...

T. 18.02.2011
E. 2010/590
K. 2011/100

* Avukatın mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorunda olması ve özel yaşantısında da buna özen göstermekle yükümlü olması.
*Avukatın mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güveninin sağlayacak biçimde ve iş

Detayı...

T. 19.02.2011
E. 2010/614
K. 2011/111

*Asıllarının verilmesi kanunda açıkça gösterilmeyen hallerde avukatların, takip ettikleri işlerde, aslı kendilerinde bulunan her türlü kağıt ve belgelerin örneklerini kendileri onaylayarak yargı mercileri ve diğer adalet dairelerine verebilmesi
*Avuka

Detayı...

T. 18.02.2011
E. 2010/627
K. 2011/117

*Alacağın tahsilinde yapılacak işlemler hakkında müvekkilinin zararına olmamak koşulu ile avukatın işlem yapmakta özgür olması

Detayı...

T. 18.02.2011
E. 2010/629
K. 2011/118

*Avukat, yazarken de konuşurken de düşüncelerini objektif bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında avukat hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır.
*Hiçbir avukat, herhangi bir meslektaşı, özellikle hasım vekili meslektaşı hakkı

Detayı...

T. 18.02.2011
E. 2010/633
K. 2011/120

* Mesleki çalışmada avukatlar arasında usule ilişkin işlemlerde ve dosya incelemelerinde dayanışma gereği sayılabilecek yardımlar ve kolaylıkları esirgemezler. Duruşmaya geç kaldığı için hakkında gıyap kararı alınan avukat hemen gelmişse, diğer taraf veki

Detayı...

T. 11.03.2011
E. 2010/626
K. 2011/135

* Avukat, işle ilgili giderleri karşılamak üzere avans isteyebilir. Avansın işin gereğini çok aşmamasına, avanstan yapılan harcamaların müvekkile zaman zaman bildirilmesine ve işin sonunda avanstan kalan paranın müvekkile geri verilmesine dikkat edilir.
Detayı...

T. 11.03.2011
E. 2010/639
K. 2011/138

* Avukat, aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa, teklifi reddetmek zorunluluğundadır.
* Bir anlaşmazlıkta taraflardan birine hukuki yardımda bulunan avukat yararı çatışan öbür tarafın vekâletini alamaz, hiçbir hu

Detayı...

T. 11.03.2011
E. 2010/645
K. 2011/142

* Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak bicimde ve isine tam bir sadakatle yürütür.

* Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her turlu tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.
(1136 sayılı AV. K. m. 34,

Detayı...

T. 11.03.2011
E. 2010/647
K. 2011/143

*Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında işleri yürütebileceği.
*Avukatın mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güveninin sağlayacak biçimde ve işine tam bir

Detayı...

T. 11.03.2011
E. 2010/648
K. 2011/144

* Avukatın bağımsızlığı

Detayı...

T. 11.03.2011
E. 2010/672
K. 2011/150

* Avukatlar yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen Meslek Kurallarına uymak

Detayı...

T. 11.03.2011
E. 2010/684
K. 2011/156

*Avukatlar yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen Meslek Kurallarına uymakl

Detayı...

T. 03.04.2011
E. 2010/696
K. 2011/196

* Avukat yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında avukat hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır.

* Hiçbir avukat, herhangi bir meslektaşı özetle hasım vekili meslekta

Detayı...

T. 03.04.2011
E. 2010/698
K. 2011/198

*TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği Değişikliği

(TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği 12 ve Geçici 2.maddeleri)

Detayı...

T. 04.04.2011
E. 2010/706
K. 2011/202

* Baro Disiplin Kurulunun maddi delile dayanmayan, gerekçesiz karar vermesi

Detayı...

T. 03.04.2011
E. 2010/710
K. 2011/203

* Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen Meslek Kura

Detayı...

T. 03.04.2011
E. 2010/709
K. 2011/203

* Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen Meslek Kura

Detayı...

T. 04.04.2011
E. 2010/712
K. 2011/205

* Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen Meslek Kura

Detayı...

T. 03.04.2011
E. 2010/714
K. 2011/206

* Adalet Bakanlığı tarafından dosyanın bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmesi

(Av.K. m.157/7)

Detayı...

T. 16.04.2011
E. 2011/18
K. 2011/258

* Avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenir. Avukatlık sözleşmesinin belli bir hukuki yardımı ve meblağı yahut değeri kapsaması gerekir.

* Avukat müvekkili ta

Detayı...

T. 16.04.2011
E. 2011/82
K. 2011/271

* Bir avukat başka bir avukata karşı asıl ya da vekil sıfatıyla takip edeceği davayı kendi Barosuna yazıyla bildirir.

(Av.K.m. 134; TBB Meslek Kuralları m.27/2)Detayı...

T. 16.04.2011
E. 2011/124
K. 2011/273

* Baro levhasına yazılı avukat gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Bu toplantılara haklı bir neden olmaksızın gelmeyenlere ve oy kullanm

Detayı...

T. 06.05.2011
E. 2010/784
K. 2011/285

* Baro Disiplin Kurulu kararlarına karşı 30 günlük itiraz süresi yasa gereği olup, disiplin kurullarınca bu sürenin kısaltılması veya uzatılması yasal olarak mümkün değildir.

 

Detayı...

T. 06.05.2011
E. 2010/785
K. 2011/286

* Avukatın isteği veya disiplin kurulunca gerek görülmesi halinde inceleme duruşmalı yapılır.

(Av.K. m. 144)Detayı...

T. 06.05.2011
E. 2010/790
K. 2011/288

* Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve Avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biç

Detayı...

T. 06.05.2011
E. 2011/1
K. 2011/289

* Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve Avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biç

Detayı...

T. 06.05.2011
E. 2011/2
K. 2011/290

* Avukata müvekkili tarafından verilen veya onun namına aldığı malları parayı ve diğer her türlü kıymetleri avukatlık ücreti ve giderin ödenmesine kadar, kendi alacağı nispetini elinde tutabilir.
Detayı...

T. 06.05.2011
E. 2011/8
K. 2011/292

* Bir haktan vazgeçme niteliğindeki işlemlerde, avukat vekil edeninin yazılı iznini almak zorundadır.

*Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsa

Detayı...

T. 06.05.2011
E. 2011/13
K. 2011/294

* Disiplin Kuruluna gönderilen dosya içinde avukatın sicili de bulunmalıdır.

*Disiplin kovuşturması Baro Yönetim Kurulu tarafından verilen bir kararla açılır.

*Şikâyetli avukat hakkında ayn

Detayı...

T. 06.05.2011
E. 2011/20
K. 2011/298

* Avukatlar ve avukat stajyerleri, mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle başları açık olarak mahkemelerde görev yaparlar. Duruşmalara Türkiye Barolar Birliği’nce şekli saptanmış cüppe ile ve temiz k

Detayı...

T. 06.05.2011
E. 2011/146
K. 2011/300

* Avukat, iş için yaptığı görüşmelerden gerekli saydıklarını bir tutanakla tespit eder. Tutanağın altı, görüşmede hazır bulunanlar tarafından imzalanır.

* Avukat, mesleki &cce

Detayı...

T. 27.05.2011
E. 2011/28
K. 2011/311

*Haricen tahsilâtın dosyaya geç bildirilmiş olmasının disiplin suçu oluşturması için borçlunun bir zarara uğraması gerekmediği gibi dosya borcunun bitip bitmemiş olması da eylemin niteliğini de

Detayı...

T. 27.05.2011
E. 2011/36
K. 2011/315

*Müdafi olarak görevlendirilen avukatın duruşmalara katılmaması disiplin suçunu oluşturur.

*Eylemin işlenmemiş olması veya sanığı tarafından yapılmamış

Detayı...

T. 27.05.2011
E. 2011/38
K. 2011/315

*Avukat mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işini tam bir sadakat ile yürütür.

*Avukat, mesleğinin itibarını zedeleyecek her

Detayı...

T. 27.05.2011
E. 2011/41
K. 2011/318

*Disiplin cezasını gerektiren eylem aynı zamanda bir suç teşkil ediyor ve bu suç için kanun daha uzun bir zamanaşımı süresi koymuş bulunuyorsa, birinci ve ikinci fıkralardaki süreler yerine bu zamanaşımı süre

Detayı...

T. 27.05.2011
E. 2011/47
K. 2011/321

*Avukat mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işini tam bir sadakat ile yürütür.

*Avukat, mes

Detayı...

T. 27.05.2011
E. 2011/50
K. 2011/322

* Avukatların davanın karşı tarafı ile ya da tanıklar ile irtibat kurması son derece sınırlanmış iken, yargılama sırasında görev alan bilirkişiler ile bizzat irtibat kurularak, üstelik karar verildikten sonra yeni bir ek rapor dü

Detayı...

T. 27.05.2011
E. 2011/53
K. 2011/323

* Bir avukatın birden fazla bürosu olamaz.

*Bir avukat, levhasında yazılı bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli olarak avukatlık eder veya disiplin cezasını gerektiren bir eylemde bulunursa, o yer barosu

Detayı...

T. 27.05.2011
E. 2011/58
K. 2011/325

*Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkiline duyurulur ve verilir. Müvekkille ilgili bir hesap varsa uygun sürede durum yazıyla bildirilir.

*Avukat mesleki &ccedi

Detayı...

T. 27.05.2011
E. 2011/69
K. 2011/327

* Avukat aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa, işi red etmesi gerekir.

* Bir anlaşmazlıkta taraflardan birine hukuki yardımda bulunan avukat, yararı çatışan öb&uu

Detayı...

T. 27.05.2011
E. 2011/73
K. 2011/328

* Avukatın yazdığı dilekçede kullandığı ifadeler, daima uygar, bilimsel ölçüler içinde kalmak, örnek teşkil edecek incelik ve zarafet düzeyinde olmak zorundadır.

*Avukatlar herha

Detayı...

2016 Kararları
2015 Kararları
2014 Kararları
2013 Kararları
2012 Kararları
2011 Kararları
2010 Kararları
2009 Kararları
2008 Kararları
2007 Kararları
2006 Kararları
2005 Kararları