EN TR

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

2012 Yılı Kararları

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 20.01.2012
E. 2011/530
K. 2012/8

*Avukat, yüklendiği davayı, sonuna kadar özenle takip etmekle yükümlüdür.

*Delillerin toplanmış olması veya herhangi bir işlem yapılmayacak dahi olsa avukat davanın her celsesine katılarak,

Detayı...

T. 20.01.2012
E. 2011/532
K. 2012/10

*Avukatlar yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye

Detayı...

T. 10.02.2012
E. 2011/494
K. 2012/40

*Avukat mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğine güvenini sağlayacak şekilde işini tam sadakatle yürütür.

*Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranış

Detayı...

T. 10.02.2012
E. 2011/582
K. 2012/61

* Bir davada tarafların yargı mercileri önünde iddia ve savunmalarını hiçbir endişeye kapılmadan serbestçe yapmaları gerekir. Ancak bu serbesti, dava konusu olayın aydınlığa kavuşması, bir başka anlatımla hakkın meydana

Detayı...

T. 03.03.2012
E. 2011/576
K. 2012/82

* İcra emrinin takip konusu kararda adı geçen borçlu vekiline tebliğ edilmesi yasal zorunluluk olup, alacaklı vekilinin takip talebinde borçlu vekilini de göstermesi ve tebligatın vekile yapılmasını talep etmesi gerekm

Detayı...

T. 02.03.2012
E. 2011/618
K. 2012/103

* Bir avukat bir başka avukata karşı asıl ya da vekil sıfatıyla takip edeceği davayı kendi Barosuna yazı ile bildirir.

* Madde düzenlemesi, sadece dava açılmasını değil, açılmış bir davaya asıl veya v

Detayı...

T. 23.03.2012
E. 2011/651
K. 2012/146

*Avukatın davanın hak düşürücü süre geçtikten sonra açılması nedeniyle reddi üzerine, durumu müvekkilinden gizleyerek avans almaya devam etmesi, kesin olarak verilen kararın temyiz edilmeyeceği h

Detayı...

T. 23.03.2012
E. 2011/655
K. 2012/150

*Şikayetli avukat hakkında, açılan ceza davasında kesinleşmemiş ve açıklanması ertelenmiş bir kararın bulunması, tespit edilen eylemin disiplin kovuşturmasında değerlendirilmesi gereğini ortadan kaldırmamaktadır.Detayı...

T. 23.03.2012
E. 2011/666
K. 2012/157

*Baro Disiplin Kurulu’nun şikayetçi ve şikâyetliye tebligat yaparak, başkaca iddia ve savunmaları ile delilleri olup olmadığını sorması, şikâyetli avukata kovuşturmanın duruşmalı yapılmasını isteyip istemediğini sorması

Detayı...

T. 09.11.2012
E. 2012/336
K. 2012/585

*Avukat, yüklendiği davayı, sonuna kadar özenle takip etmekle yükümlüdür. Delillerin toplanmış olması veya herhangi bir işlem yapılmayacak dahi olsa avukat davanın her celsesine katılarak, davayı takip etmek zorund

Detayı...

2016 Kararları
2015 Kararları
2014 Kararları
2013 Kararları
2012 Kararları
2011 Kararları
2010 Kararları
2009 Kararları
2008 Kararları
2007 Kararları
2006 Kararları
2005 Kararları